ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จินดามณี นุชนารถ (โด๊ะ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น :
อีเมล์ : jinda0933573583@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.เดมาร์เคทีคอลเวิล์ค จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรจุสินค้า
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ต.ค. 2561,20:18 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.16.252


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล