ภาพกิจกรรม
กิจกรรมร้อยรักเป็นสายใย ร้อยดวงใจมอบให้พี่
    วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จัดกิจกรรมร้อยรักเป็นสายใย ร้อยดวงใจมอบให้พี่ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
       1. พิธีกล่าวปัจฉิมโอวาทโดยผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ
       2. พิธีมอบเกียรติบัติแก่นักเรียนเรียนดีและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
       3. พิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีและผูกข้อมืออวยพร
       4. กิจกรรมกล่าวคำอำลาและมอบของที่ระลึกแก่รุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
       เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อและดำเนินชีวิตในอนาคต 


ดูภาพเพิ่มเติม : คลิก
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2566,21:37   อ่าน 48 ครั้ง