ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
    วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่งมีการทำกิจกรรม ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 4 เวลา 09.00-12.00 น.  และมีการทำจิตอาสา ณ วัดจอมบึง เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ
  1. พระครูฎีกามานัส ฐานิสฺสโร เจ้าอาวาสวัดปากช่อง
  2. ร้อยตำรวจเอก สถาพร บุญนาค รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรจอมบึง

ดูภาพเพิ่มเติม : คลิก
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2566,21:37   อ่าน 59 ครั้ง