ภาพกิจกรรม
ค่ายอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)
   วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์จัดค่ายอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ทิพวรรณ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย ศาสตร์พระราชา และผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและขนมไทย ณ ห้องเรียนคหกรรม โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ มีกิจกรรมดังนี้
       1. กิจกรรมอบรมขนมอาลัวผงผัก
       2. กิจกรรมอบรมทำขนมกลีบผกากรอง
       3. กิจกรรมอบรมการทำทองม้วนสด
       4. กิจกรรมอบรมทำขนมครองแครงกรอบ
     เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการทำขนมไทยให้กับนักเรียน และต่อยอดเป็นอาชีพเพื่อหารายได้ในอนาคต

ดูภาพเพิ่มเติม : คลิก
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,16:38   อ่าน 105 ครั้ง