ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กีฬารักบี้ฟุตบอล
 วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะกีฬารักบี้ฟุตบอลจัดโดยชมรมรักบี้ฟุตบอล จังหวัดราชบุรี ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 4 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะด้านกีฬารักบี้ฟุตบอล รวมถึงเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติต่อไป

ดูภาพเพิ่มเติม :  คลิก
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,09:17   อ่าน 39 ครั้ง