ภาพกิจกรรม
การตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ รับการตรวจสุขภาพประจำปี จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตามโครงการตรวจสุขภาพให้แก่ข้าราชการในเขตจังหวัดสมุทรสาครและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงณ บริเวณอาคารโดม โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรง และป้องกันการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ดูภาพเพิ่มเติม : คลิก
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,14:49   อ่าน 15 ครั้ง