ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”
วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน โดยมีวิทยากรคือ ดร.สมชัย ชวลิตธาดา เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ดูภาพเพิ่มเติมวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 : คลิก

ดูภาพเพิ่มเติมวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 : คลิก
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2566,22:35   อ่าน 47 ครั้ง