ภาพกิจกรรม
การแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับย้ายข้าราชการครูมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการครูเนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จำนวน 2 ท่านได้แก่
     1. นางสาวสุพรรณี  มีทรง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     2. นางสาวนภัสวรรณ  หนูทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     ณ ห้องเรียนรวม อาคาร 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์


ดูภาพเพิ่มเติม : คลิก
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,10:19   อ่าน 24 ครั้ง