ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คุรุราษฎร์ฯ รองอันดับ 1 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.ปลาย (อ่าน 588) 08 พ.ย. 57
คุรุราษฎร์ฯ รองอันดับ 1 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (อ่าน 536) 08 พ.ย. 57
คุรุราษฎร์ฯ ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (อ่าน 1150) 08 พ.ย. 57
สอบธรรมสนามหลวง 12 พ.ย.57 (อ่าน 772) 04 พ.ย. 57
โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอำเภอจอมบึง 5 พ.ย.57 (อ่าน 676) 03 พ.ย. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 7 พ.ย.57 (อ่าน 516) 03 พ.ย. 57
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปี1-3 ณ ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 25 ก.ย.27-25 ต.ค.57 (อ่าน 489) 15 ต.ค. 57
ค่ายลูกเสือ ม.3 /ยุวกาชาด ม.6 /ค่ายสิทธิศึกษา จ.กาญจนบุรี 17-19 ต.ค.57 (อ่าน 869) 15 ต.ค. 57
ค่ายลูกเสือ ม.6 / ค่ายสิทธิศึกษา จ.กาญจนบุรี 16-17 ต.ค.57 (อ่าน 511) 15 ต.ค. 57
ค่ายลูกเสื่อ ม.4 BTC. /ค่ายครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 13-17 ต.ค.57 (อ่าน 460) 15 ต.ค. 57
ค่ายลูกเสือ ม.5 / ค่ายครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 13-14 ต.ค.57 (อ่าน 1552) 15 ต.ค. 57
ค่ายยุวกาชาด ม.3 และค่ายลูกเสือ ม.6 /ค่ายบุรฉัตร 10-11 ต.ค.57 (อ่าน 745) 15 ต.ค. 57
ค่ายลูกเสือ ม.1 และ ม.6 /ค่ายวีรวรรณ อ.สวนผึ้ง 10-11 ต.ค.57 (อ่าน 1152) 15 ต.ค. 57
ค่ายยุวกาชาด ม.1 /อุทยานประวัติศาสตร์ จ.กาญจนบุรี 9 ต.ค.57 (อ่าน 459) 15 ต.ค. 57
กำหนดการเดินทางโครงการ"ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา" (อ่าน 1379) 28 เม.ย. 57
ตราสัญลักษณ์ใหม่ของโรงเรียน (อ่าน 618) 05 เม.ย. 57
นโยบาย ผอ.มงคล ชื่นชม (อ่าน 587) 14 ธ.ค. 56
กำหนดการพิธิเปิดธนาคารโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ (อ่าน 520) 23 พ.ย. 56
คณะครูและนักเรียน ไป MOC แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียน ณ ประเทศมาเลเซีย 19-24 ส.ค. 56 (อ่าน 629) 18 ส.ค. 56
คณะครูและนักเรียนนำเทียนไปถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา 19 ก.ค.56 (อ่าน 647) 15 ก.ค. 56
อบรมการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียน ณ ห้องปาริชาต 29-31 ก.ค. 56 (อ่าน 706) 13 ก.ค. 56
สอบกลางภาคเรียน 1/2556 15-18 ก.ค. 56 (อ่าน 571) 13 ก.ค. 56
อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 12 ก.ค.56 (อ่าน 625) 12 ก.ค. 56
ประชุมใหญ่สามัญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2556 25-29 มิ.ย. 56 (อ่าน 566) 17 มิ.ย. 56
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกราชบุรี 2 ก.ย.- 1 ต.ต. 56 (อ่าน 927) 17 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 พฤหัสบดี 13 มิ.ย. 56 (อ่าน 987) 12 มิ.ย. 56
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.8 ศุกร์ 31 พ.ค. 2556 (อ่าน 661) 25 พ.ค. 56