ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คุรุราษฎร์ฯ รองอันดับ 1 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.ปลาย (อ่าน 720) 08 พ.ย. 57
คุรุราษฎร์ฯ รองอันดับ 1 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (อ่าน 661) 08 พ.ย. 57
คุรุราษฎร์ฯ ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (อ่าน 1332) 08 พ.ย. 57
สอบธรรมสนามหลวง 12 พ.ย.57 (อ่าน 886) 04 พ.ย. 57
โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอำเภอจอมบึง 5 พ.ย.57 (อ่าน 791) 03 พ.ย. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 7 พ.ย.57 (อ่าน 628) 03 พ.ย. 57
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปี1-3 ณ ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 25 ก.ย.27-25 ต.ค.57 (อ่าน 601) 15 ต.ค. 57
ค่ายลูกเสือ ม.3 /ยุวกาชาด ม.6 /ค่ายสิทธิศึกษา จ.กาญจนบุรี 17-19 ต.ค.57 (อ่าน 997) 15 ต.ค. 57
ค่ายลูกเสือ ม.6 / ค่ายสิทธิศึกษา จ.กาญจนบุรี 16-17 ต.ค.57 (อ่าน 630) 15 ต.ค. 57
ค่ายลูกเสื่อ ม.4 BTC. /ค่ายครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 13-17 ต.ค.57 (อ่าน 569) 15 ต.ค. 57
ค่ายลูกเสือ ม.5 / ค่ายครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 13-14 ต.ค.57 (อ่าน 1793) 15 ต.ค. 57
ค่ายยุวกาชาด ม.3 และค่ายลูกเสือ ม.6 /ค่ายบุรฉัตร 10-11 ต.ค.57 (อ่าน 927) 15 ต.ค. 57
ค่ายลูกเสือ ม.1 และ ม.6 /ค่ายวีรวรรณ อ.สวนผึ้ง 10-11 ต.ค.57 (อ่าน 1302) 15 ต.ค. 57
ค่ายยุวกาชาด ม.1 /อุทยานประวัติศาสตร์ จ.กาญจนบุรี 9 ต.ค.57 (อ่าน 563) 15 ต.ค. 57
กำหนดการเดินทางโครงการ"ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา" (อ่าน 1645) 28 เม.ย. 57
ตราสัญลักษณ์ใหม่ของโรงเรียน (อ่าน 748) 05 เม.ย. 57
นโยบาย ผอ.มงคล ชื่นชม (อ่าน 698) 14 ธ.ค. 56
กำหนดการพิธิเปิดธนาคารโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ (อ่าน 634) 23 พ.ย. 56
คณะครูและนักเรียน ไป MOC แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียน ณ ประเทศมาเลเซีย 19-24 ส.ค. 56 (อ่าน 768) 18 ส.ค. 56
คณะครูและนักเรียนนำเทียนไปถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา 19 ก.ค.56 (อ่าน 788) 15 ก.ค. 56
อบรมการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียน ณ ห้องปาริชาต 29-31 ก.ค. 56 (อ่าน 836) 13 ก.ค. 56
สอบกลางภาคเรียน 1/2556 15-18 ก.ค. 56 (อ่าน 679) 13 ก.ค. 56
อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 12 ก.ค.56 (อ่าน 767) 12 ก.ค. 56
ประชุมใหญ่สามัญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2556 25-29 มิ.ย. 56 (อ่าน 675) 17 มิ.ย. 56
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกราชบุรี 2 ก.ย.- 1 ต.ต. 56 (อ่าน 1054) 17 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 พฤหัสบดี 13 มิ.ย. 56 (อ่าน 1165) 12 มิ.ย. 56
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.8 ศุกร์ 31 พ.ค. 2556 (อ่าน 776) 25 พ.ค. 56