ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : อ่านเพื่อวิเคราะห์
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไล พันธุ์มา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2561,09:25  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โวหารการเขียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไล พันธุ์มา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2561,09:24  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ลักษณะภาษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไล พันธุ์มา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2561,09:21  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : มัทนะพาธา
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไล พันธุ์มา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2561,09:19  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุณค่าวรรณคดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไล พันธุ์มา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2561,08:57  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพูดอภิปราย
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไล พันธุ์มา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2561,08:56  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเขียนสารคดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไล พันธุ์มา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2561,08:55  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไล พันธุ์มา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2561,08:53  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักการวิเคราะห์เรื่องสั้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิไล พันธุ์มา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2561,22:22  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..