ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยโท ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 0895159845
อีเมล์ : n.hirunchat@gmail.com
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,17:17  อ่าน 115 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (Training OBEC)
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,17:17   อ่าน 115 ครั้ง